Φίλτρο Μικροσωματιδίων (FAP)

Légende ci-dessous
Φίλτρο Μικροσωματιδίων (FAP)


Το φίλτρο μικροσωματιδίων έχει κυψελοειδή δομή, είναι κατασκευασμένο από πορώδες υλικό που έχει σαν βάση το καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide/SiC), και κατακρατά τα σωματίδια που εμπεριέχονται στα αέρια της καύσης. Όταν η πληρότητα σε μικροσωματίδια, μέσα στο φίλτρο φτάσει σε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, τότε πραγματοποιείται καύση τους, διαδικασία που ονομάζεται αναγέννηση. Τη διαχείριση του συστήματος αναγέννησης αναλαμβάνει μία μονάδα ελέγχου που λειτουργεί με τη μέθοδο της αυτό-διάγνωσης.

Το φίλτρο μικροσωματιδίων ενισχύει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας HDi σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος: αυτοκίνητα που κινούνται από κινητήρα diesel τεχνολογίας HDi και διαθέτουν και το συγκεκριμένο φίλτρο, εμφανίζουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρυπογόνων σωματιδίων.