Δείτε το περιεχόμενο
Συντήρηση Υβριδικού αυτοκινήτου

Η απόλυτη γνώση του Plug-In Hybrid

Επιλέξατε Plug-In Hybrid CITROËN. Συγχαρητήρια! Η Μάρκα διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση, τα ειδικά εργαλεία και τις εγκαταστάσεις ασφαλείας για την Συντήρησή του στο Δίκτυό της.

Συμβόλαιο Συντήρησης Υβριδικού αυτοκινήτου

Το Υβριδικό σας αυτοκίνητο συνδυάζει τη Συντήρηση του θερμικού και τη τη Συντήρηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Έτσι, ο ρυθμός Συντήρησης είναι ο ίδιος με του θερμικού αυτοκινήτου, με συμπληρωματικές ενέργειες που σχετίζονται με την Υβριδική Τεχνολογία. 

Ψηφιακός οδηγός συντήρησης (e-book)

Ακολουθήστε το πλάνο Συντήρησης Citroën για το Υβριδικό σας αυτοκίνητο.                               

 Ο 100% Ψηφιακός οδηγός συντήρησης (e-book) Citroën είναι στη διάθεσή σας προσφέροντας όλες τις σχετικές με τη συντήρηση πληροφορίες:

  • τις πραγματοποιηθείσες εργασίες,
  • την επερχόμενη συντήρηση του αυτοκινήτου σας χρόνος / χλμ, προβλεπόμενες επεμβάσεις).

Προσφέρει επίσης ευκολία στη μεταπώληση με όλο το ιστορικό του να είναι εύκολα προσβάσιμο.

Συντήρηση Υβριδικού αυτοκινήτου

Ανάλογα με τη χώρα και τις ισχύουσες υπηρεσίες, ανακαλύψτε εκείνες που παρέχονται σε σχέση με τα Υβριδικά αυτοκίνητα.

 

Des déplacements professionnels en toute tranquillité:

1. GARANTIE  
Votre batterie de traction garantie 8 ans ou 160 000 km.


2. CITROËN ASSISTANCE

À vie (si la révision annuelle est effectuée dans le réseau) ! ​


3. ENTRETIEN EXPERT
L'entretien de votre véhicule hybride rechargeable dans tout le réseau Citroën.

 

Une gestion simplifiée pour rester concentrer sur votre activité:

4. CONTRAT DE MAINTENANCE
Avec des services dédiés aux véhicules hybrides rechargeables

 ​

5. SOLUTION GLOBALE DE RECHARGE 

Un accompagnement pour la solution de recharge (choix de la meilleure solution, démarches administratives et installation)

 

6. SOLUTION DE MOBILITÉ
Proposée à chaque intervention sur votre voiture

 

7. DEVIS D'ENTRETIEN ET PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

 

Des services en plus:

8. MISES À JOUR REGULIÈRES DES LOGICIELS

Lors de chaque passage à l'atelier, pour bénéficier des dernières améliorations ​

 

9. LAVAGE
Votre voiture vous est restituée lavée après chaque intervention.