Δείτε το περιεχόμενο
Συντήρηση Ηλεκτρικού αυτοκινήτου: Συντήρηση Citroën

Συντηρήστε το Ηλεκτρικό σας CITROËN

Επιλέξατε Ηλεκτρικό CITROËN. Συγχαρητήρια! Η Μάρκα διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση στο Δίκτυό της για την Συντήρησή του. Συμβουλευθείτε τον 100% ψηφιακό Οδηγό Συντήρησης.

Μειωμένη Συντήρηση

Το Ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο απαιτεί λιγότερη Συντήρηση σε σχέση με ένα θερμικό. Δεν απαιτεί αλλαγή λαδιού, αντικατάσταση φίλτρου λαδιού, συμπλέκτη. Οι επισκέψεις σας στο Συνεργείο θα είναι λιγότερο συχνές. Η φθορά ορισμένων εξαρτημάτων όπως τα υλικά τριβής των φρένων θα είναι μικρότερη. Η Συντήρηση ενός Ηλεκτρικού αυτοκινήτου υπολογίζεται ότι κοστίζει 40% λιγότερο από εκείνη ενός θερμικού, απαιτεί όμως εξειδικευμένη γνώση, ειδικά εργαλεία και εγκατάστασεις ασφαλείας, που το Δίκτυο της Citroën διαθέτει.

 Συμβόλαιο Συντήρησης Ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Ανάλογα με τη χώρα, ως ιδιοκτήτης Ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μπορείτε υπό προϋποθέσεις να αποκτήσετε Συμβόλαιο Συντήρησης.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα / Υπηρεσίες

Ανάλογα με τη χώρα και τις ισχύουσες υπηρεσίες, ανακαλύψτε εκείνες που παρέχονται σε σχέση με τα Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

 

Pour une gestion simplifiée:

4. CONTRAT DE MAINTENANCE
Avec des services dédiés aux voitures électriques


5. SOLUTION GLOBALE DE RECHARGE
Un accompagnement pour la solution de recharge

 

6. SOLUTION DE MOBILIT É
Proposée à chaque intervention sur votre voiture

 

7. DEVIS D'ENTRETIEN ET PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

 

Pour vous, en plus:

8. MISES À JOUR REGULIÈRES DES LOGICIEL

Lors de chaque passage atelier, pour bénéficier des dernières améliorations

 

9. RECHARGE LORS DE L'ENTRETIEN
A hauteur de 80%


10. LAVAGE
Votre voiture restituée lavée après chaque intervention