Δείτε το περιεχόμενο
Campagne de rappel Citroën

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ?

Η Citroën ενημερώνει το σύνολο των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων που αποτελούν αντικείμενο καμπάνιας ανάκλησης, ή προβαίνει σε διορθωτική ενέργεια κατά το πέρασμα του αυτοκινήτου από Συνεργείο του Δικτύου. 

Επικοινωνώντας με Συνεργείο του Δικτύου, μπορείτε να ενημερωθείτε για το αν το αυτοκίνητό σας  αποτελεί αντικείμενο καμπάνιας ανάκλησης ή όχι. Αυτές οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται βεβαίως δωρεάν.

Εισαγάγατε τον Αριθμό πλαισίου (VIN) του αυτοκινήτου σας  στο παρακάτω πεδίο:
Ο Αριθμός πλαισίου (VIN "Vehicle Identification Number") φαίνεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας. Αποτελείται από 17 χαρακτήρες και ξεκινά από VF7 ή VR7
 

captcha