ΠΡΟΤΥΠΟ EURO 6.2

Légende ci-dessous
ΠΡΟΤΥΠΟ EURO 6.2

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων “Euro” επιβάλλουν στα οχήματα τα όρια εκπομπής ρύπων που εκείνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν. Τα όρια αυτά αναθεωρούνται τακτικά προς τα κάτω, και τα πιο πρόσφατα καθορίζονται από το πρότυπο Euro 6.2.  Όπως και οι προηγούμενες, η αναθεώρηση αυτή καθορίζει τα κατώτατα όρια εκπομπών NOx (οξείδια αζώτου), CO (μονοξείδιο του άνθρακα), μικρο-σωματίδια και άκαυστους υδρογονάνθρακες. Αντίθετα, οι κανονισμοί δεν θέτουν όρια στις εκπομπές του CO2. Το πρότυπο Euro 6.2 εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο του 2017 και ισχύει για κάθε τύπο νέου οχήματος. Από το Σεπτέμβριο του 2018, το πρότυπο θα ξεκινήσει να ισχύει για όλους τους τύπους οχημάτων.

 

ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Photo1_555x318

Η Citroën έχει φροντίσει από πριν να εναρμονιστεί με τους νέους κανονισμούς: τα μοντέλα της έχουν όλα πιστοποιηθεί και συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα Euro 6.2. Σε ότι αφορά στις εκπομπές του NOx, τα οχήματα του ομίλου PSA με κινητήρα Euro 6.2 καλύπτουν εδώ και 3 χρόνια το συντελεστή συμμόρφωσης 1,5 (μέτρηση RDE – Real Driving Emission) που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2020. Οι νέας γενιάς κινητήρες PureTech και BlueHDi δίνουν σαφές προβάδισμα στη Citroën σε ότι αφορά τη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα όρια του προτύπου Euro 6 του 2020.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EURO 6.2

Photo2_308x176 (2)

Από το Σεπτέμβριο του 2018 τίθενται σε ισχύ δύο υποχρεωτικά πρωτόκολλα:

  • Το WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
  • Το RDE (Real Driving Emissions).

Σε συνδυασμό με το πρότυπο Euro 6.2, τα πρωτόκολλα αυτά εξυπηρετούν τρεις διαφορετικούς σκοπούς :

  • τον περιορισμό του CO2, του αερίου που ευθύνεται κυρίως για την επιδείνωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής,
  • να δώσει στους πελάτες τη δυνατότητα να υπολογίσουν καλύτερα την πραγματική κατανάλωση από τη χρήση του αυτοκινήτου τους, βασιζόμενοι σε εγκεκριμένα δεδομένα,
  • την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων εργαστηριακών δοκιμές με πραγματικές μετρήσεις εκπομπών για συγκεκριμένους τύπους ρύπων (για παράδειγμα το NOx).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ WLTP & RDE

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Πρότυπα Euro
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών, γνωστά ως πρότυπα Euro, είναι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζουν τα μέγιστα όρια εκπομπών ρύπων για κυκλοφορούντα οχήματα.

Το πρότυπο Euro 6.2 ονομάζεται επίσης Euro 6.d-TEMP. Τον Ιανουάριο του 2020, θα αντικατασταθεί από το πρότυπο Euro 6.3, που ονομάζεται επίσης και Euro 6.d ή Euro 6.d.full.

NOx, CO2, Μικροσωματίδια, CO : Οξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του άνθρακα, λεπτά σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα
Οι κύριες εκπομπές που εκλύονται από τους θερμικούς κινητήρες, των οποίων τα κατώτατα όρια καθορίζονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

WTLP : Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (Παγκοσμίως Εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών για τα ιδιωτικά οχήματα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα)
Το WLTP είναι ένα νέο πρωτόκολλο που αφορά στη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων των οχημάτων, σε συνθήκες οι οποίες ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα σε σύγκριση με εκείνες του παλαιού πρωτοκόλλου NEDC, ώστε να παρέχονται περισσότερο ακριβείς πληροφορίες στους πελάτες.
Οι δοκιμές πραγματοποιούνται με την επίβλεψη Τεχνικών Υπηρεσιών (της UTAC στη Γαλλία), βασίζονται σε τυποποιημένους κύκλους οδήγησης (διάρκεια, ταχύτητα, εξοπλισμός, θερμοκρασία, κλπ.), με τον ίδιο τρόπο για όλους τους κατασκευαστές, και σε αυτές μετρώνται οι εκπομπές καθώς και η κατανάλωση των αυτοκινήτων.

RDE : Real Driving Emissions (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης)
Το πρότυπο Real Driving Emission είναι συμπληρωματικό του WLTP, και καταγράφει τους εκπεμπόμενους ρύπους όπως είναι το NOx και τα μικροσωματίδια, που εκπέμπονται από το αυτοκίνητο καθώς αυτό κινείται στο δρόμο.
Με το RDE διασφαλίζεται ότι τα αυτοκίνητα εκπέμπουν στο ίδιο χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις εργαστηριακές μετρήσεις, γεγονός που αποτελεί σημαντικό άλμα στις δοκιμές των εκπομπών των αυτοκινήτων.