WLTP

Légende ci-dessous
WLTP

 

ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ WLTP

PHOTO1_308x176

Το πρωτόκολλο WLTP (Worldwide Harmonised Vehicle Test Procedure) χρησιμοποιείται για την έγκριση τύπου οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει ένα νέο κύκλο δοκιμών και μια νέα διαδικασία για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και των ελεγχόμενων ρύπων των οχημάτων υπό τυποποιημένες (εργαστηριακές) συνθήκες. Το WLTP γίνεται υποχρεωτικό για όλα τα επιβατικά οχήματα από την 1η Σεπτεμβρίου του 2018, και ένα χρόνο μετά, για τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

* Επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έως και 3,5 τόνους

 

ΑΠΟ ΤΟ NEDC ΣΤΟ WLTP

PHOTO2_308x176

Ένας από τους στόχους του WLTP είναι να εξασφαλίσει αντιπροσωπευτικότερα αποτελέσματα των μετρήσεων σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης των οχημάτων, και των τεχνολογιών κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου.
Καθορίζει αυστηρότερες συνθήκες δοκιμών και πιο δυναμικό προφίλ οδήγησης από τον προηγούμενο κύκλο NEDC που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1990. Η δομή του βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα οδήγησης, ενώ το NEDC βασίζεται σε θεωρητικό προφίλ οδήγησης.
Οι τιμές των μετρήσεων του WLTP, επίσης, είναι ακριβέστερες επειδή το πρότυπο λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές κάθε οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου του προαιρετικού εξοπλισμού του, η επίδραση του οποίου στην κατανάλωση καυσίμου και στις εκπομπές CO2 μπορεί να είναι σημαντική.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ WLTP

PHOTO3__555x318

 

 • Ταχύτητα
  Οι δοκιμές κατά WLTP πραγματοποιούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες : 46,5 χλμ./ώ. κατά μέσο όρο. (Σε αντίθεση με τον κύκλο NEDC που ο Μ.Ο. ήταν 34 χλμ./ώ).
 • Απόσταση
 • Η διάρκεια κύκλου δοκιμής κατά WLTP είναι μακρύτερος: 23.25χλ, (αντί για  11χλμ του NEDC).
 • Διάρκεια κύκλου δοκιμής
 •  Αυξημένη είναι και η χρονική διάρκεια των δοκιμών κατά WLTP : 30λ. (Αντί για τα 20 του NEDC)
 • Driving
  Ο κύκλος WLTP είναι πιο δυναμικός. Περιλαμβάνει εντονότερες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Οι συνθήκες οδήγησης είναι πλέον πιο απαιτητικές και πιο ρεαλιστικές.
 • Εξοπλισμός
  Λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα χαρακτηριστικά (τα οποία διαφέρουν από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο).

 

Η CITROËN ΚΑΙ ΤΟ WLTP

PHOTO4_308x176

Από το Σεπτέμβριο του 2017: Το WLTP εφαρμόζεται επισήμως σε κάθε νέο τύπο οχήματος
• Όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων (μοντέλα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην αγορά) υποβάλλονται σε δοκιμές βάσει του WLTP
• Οχήματα πρίν το Σεπτέμβριο του 2017,που έχουν ήδη έγκριση βάσει του NEDC, μπορούν ακόμα να πωλούνται

Από το Σεπτέμβριο του 2018: Το WLTP εφαρμόζεται σε ΟΛΑ τα ταξινομούμενα μοντέλα
• όλα τα νέα μοντέλα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δοκιμές και να συμμορφώνονται με το πρότυπο WLTP και όχι πλέον με το NEDC

 • Για τα μοντέλα που βρίσκονται στη λήξη της παραγωγής τους υπάρχει μία εξαίρεση: επιτρέπεται να πωλείται ένας περιορισμένος αριθμός οχημάτων που βρίσκονται σε απόθεμα και έχουν πιστοποιηθεί βάσει του παλαιού προτύπου δοκιμών NEDC

Από τον Ιανουάριο του 2019 :

 • όλα τα οχήματα των αντιπροσωπειών οφείλουν να εμφανίζουν τις τιμές εκπομπών CO2 μετρημένες αποκλειστικά βάσει του πρωτοκόλλου WLTP

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

PHOTO5_555x318

Από το Σεπτέμβριο του 2018, εκτός από το πρωτόκολλο WLTP, οι κατασκευαστές οφείλουν να μετρούν τις εκπομπές των προϊόντων τους σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης (RDE). Η οδηγία αφορά όλα τα οχήματα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην Ελβετία, την Τουρκία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, το Ισραήλ και την Ιρλανδία.

Η Citroën πραγματοποιεί αυτό τον τύπο δοκιμών με τη βοήθεια ενός συστήματος PEMS.

 

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

PHOTO6_555x318

Κατά τη διάρκεια μία δοκιμής κατά RDE, ένα όχημα εφοδιασμένο με Φορητό Σύστημα Μέτρησης Εκπομπών (PEMS – Portable Emissions Measurement System) οδηγείται σε δημόσιο δρόμο.  Το σύστημα επιτρέπει την πλήρη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των βασικών ρύπων (οξείδια του αζώτου NOx και μικροσωματιδίων PN) που εκπέμπονται από το όχημα.  Τα δεδομένα που συλλέγονται, αναλύονται ώστε να επαληθευθεί ότι οι συνθήκες οδήγησης πληρούν τις απαιτήσεις RDE και ότι οι εκπομπές βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων.

 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

PHOTO8_555x318

 

 • Bureau Veritas
  Η Bureau Veritas είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την πιστοποίηση. Ο όμιλος PSA υιοθέτησε μια μοναδική προσέγγιση, σε συνεργασία με δύο κορυφαίες ΜΚΟ την T & E (Transport and Environment), και την FNE (France Nature Environnement), που έχουν δεσμευτεί για το περιβάλλον και τη βιώσιμη μετακίνηση, και έναν οργανισμό πιστοποίησης, τον οργανισμό Bureau Veritas.
 • Euro 6
  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών, γνωστά ως πρότυπα Euro, είναι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζουν τα μέγιστα όρια εκπομπών ρύπων για οχήματα κυκλοφορούντα στις χώρες μέλη της ΕΕ.. Πρόκειται για ένα σύνολο όλο και πιο αυστηρών προτύπων που καθορίζονται από οδηγίες της ΕΕ, και αφορούν τα καινούργια οχήματα. Το Euro 6 είναι το σημερινό πρότυπο. Ορίζει τις ανώτατες τιμές εκπομπών μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώτου, οι οποίες είναι μικρότερες σε σχέση με το προηγούμενο πρότυπο Euro 5. Από το Σεπτέμβριο του 2018, το πρότυπο Euro 6 εισέρχεται σε ένα δεύτερο στάδιο: το Euro 6.2 (Euro6.d-TEMP). Καθορίζει όρια ακόμη χαμηλότερα από το προηγούμενο στάδιο όσον αφορά τις εκπομπές μικροσωματιδίων για οχήματα που κινούνται από βενζινοκινητήρα.
 • FAP: Filtre A Particules (Φίλτρο μικροσωματιδίων)
  Η αρχή λειτουργίας του FAP συνίσταται, στην ύπαρξη στοιχείων από πορώδες υλικό με σύσταση καρβιδίου του πυριτίου, όπου παγιδεύονται κατά τη διέλευση των καυσαερίων τα μικροσωματίδια ρύπων, και στη συνέχεια, στην περιοδική καύση και εξάλειψή τους.
  Η λειτουργία αναγέννησης του φίλτρου ελέγχεται από έναν υπολογιστή που εξασφαλίζει την αυτοδιάγνωση του συστήματος. Το φίλτρο μικροσωματιδίων ενισχύειε την τεχνολογία των κινητήρων HDi, σε ότι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοκίνητα εξοπλισμένα με κινητήρες diesel HDi και φίλτρο μικροσωματιδίων επιτυγχάνουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές μικροσωματιδίων.
 • FNE : France Nature Environnement
 • Γαλλική ομοσπονδία εθνικής εμβέλειας, των συλλόγων προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος.
 • NEDC : New European Driving Cycle (Νέος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης)
  Το πρότυπο NEDC είναι ένας κύκλος οδήγησης που έχει να αναθεωρηθεί από το 1997, και έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση του επιπέδου εκπομπών ρύπων ενός κινητήρα, και της κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων (χωρίς να περιλαμβάνει και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα).
  Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική της τρέχουσας χρήσης των οχημάτων, από τον Σεπτέμβριο του 2018 σταδιακά αντικαθίσταται από το WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures ).
 • PEMS : Portable Emissions Measurement System (Φορητό σύστημα μέτρησης εκπομπών)
  Ενσωματωμένο στο αυτοκίνητο, αυτό το σύστημα μέτρησης εκπομπών αναλύει ολόκληρη τη ροή των καυσαερίων.
 • RDE: Real Driving Emissions (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης)
  Το πρότυπο RDE εφαρμόζεται συμπληρωματικά με το WLTP, και μετρά τις εκπομπές ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα μικροσωματίδια (PN), που εκλύονται από το όχημα κατά την οδήγηση στο δρόμο.
  Το RDE διασφαλίζει ότι τα αυτοκίνητα εκλύουν χαμηλότερους ρύπους σε σχέση με τις εργαστηριακές δοκιμές, γεγονός που αποτελεί σημαντικό άλμα στις μεθόδους δοκιμής εκπομπών των αυτοκινήτων.
  Το αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με ένα Φορητό Σύστημα Μέτρησης Εκπομπών (PEMS) το οποίο πραγματοποιεί τις μετρήσεις ενώ το αυτοκίνητο οδηγείται σε δημόσιο δρόμο.
 • SCR : Selective Catalytic Reduction (επιλεκτική καταλυτική αναγωγή)
  Πρωτοπόρος στην κατασκευή καθαρών κινητήρων, ο όμιλος PSA έχει σχεδιάσει και εξελίξει μία πρωτότυπη τεχνολογία διαχείρισης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Το σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (Selective catalytic reduction – SCR) ελαχιστοποιεί τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) που εκλύουν οι κινητήρες diesel. Η τεχνολογία SCR περιορίζει έως και 90% τις εκπομπές του NOx, και από 2 έως 4% τις εκπομπές του CO2.
 • Transport & Environment (Μεταφορές και περιβάλλον)
  Το T&E είναι μια ευρωπαϊκή περιβαλλοντική ένωση που ειδικεύεται στην εφαρμογή της βιώσιμης πολιτικής μεταφορών.
 • WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure
  Πρόκειται για μια νέα διαδικασία δοκιμών που δίνει μια πιο ρεαλιστική εικόνα της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 και θα καταστεί νομικά δεσμευτική για όλα τα οχήματα από τον Σεπτέμβριο του 2018. Το WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τη διαδικασία δοκιμών του NEDC.

Συχνές Ερωτήσεις

 

 • Τι είναι η διαδικασία έγκρισης τύπου;
  Σύνολο τυποποιημένων παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου δοκιμής, για την έγκριση τύπου οχημάτων. Επίσης, μια ενιαία διαδικασία πιστοποίησης καθιστά δυνατή τη σύγκριση των καταναλώσεων και των εκπομπών CO2 των διαφόρων οχημάτων μεταξύ τους. Από το 1992, τέθηκε σε ισχύ ο NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης) και θα αντικατασταθεί για όλους τους τύπους από το WLTP, από τον Σεπτέμβριο του 2018.
 • Γιατί αλλάζει η διαδικασία έγκρισης τύπου ;

Η προηγούμενη διαδικασία NEDC αποδείχθηκε λιγότερο αντιπροσωπευτική σε ότι αφορά τη χρήση ενός αυτοκινήτου υπο ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης. Οι καταναλώσεις που θα ανακοινώνονται και έχουν μετρηθεί βάσει του WLTP, θα πλησιάζουν περισσότερο την πραγματική κατανάλωση που θα μετρούν οι πελάτες μας.

 • Το νέο πρωτόκολλο, λαμβάνει υπόψη το βάρος του εξοπλισμού, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Πώς θα γίνει αυτό;
  Το βάρος του εξοπλισμού λαμβάνεται πράγματι υπόψη στις εκπομπές CO2 που προσδιορίζονται με τη διαδικασία WLTP. Πρόκειται για μια κανονιστική εφαρμογή. Τα δίκτυά μας, και οι ιστοσελίδες των μαρκών μας, θα έχουν ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2, σύμφωνα με το επίπεδο και τις επιλογές του εξοπλισμού από τους πελάτες μας.
 • Ποιες είναι οι διαφορές στην κατανάλωση μεταξύ του παλαιού κύκλου NEDC και του WLTP;
  Οι καταναλώσεις που ανακοινώνονται βάσει του WLTP υπερβαίνουν την κατανάλωση που μετράται στο NEDC κατά περίπου 25 έως 30%. Η επίδραση στον κύκλο οδήγησης εξαρτάται άμεσα από τον κυβισμό του κινητήρα. Τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα θα έχουν μικρότερο χάσμα από τα αντίστοιχα μικρού κυβισμού.
 • Θα αυξηθεί η κατανάλωσή μου με το WLTP ;
  Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στην κατανάλωση του αυτοκινήτου σας με αυτές τις νέες τιμές WLTP. Η διαδικασία δοκιμής WLTP θα οδηγήσει σε υψηλότερη τιμή CO2/χλμ. για το ίδιο όχημα σε σύγκριση με το NEDC, απλώς και μόνο επειδή είναι μια αυστηρότερη και μεγαλύτερη δοκιμή – πράγμα που σημαίνει ότι το WLTP αντικατοπτρίζει καλύτερα σημερινή κατάσταση. Με άλλα λόγια, η υψηλότερη τιμή του CO2 δεν σημαίνει αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου, αλλά μια πιο ρεαλιστική τιμή CO2 λόγω της αλλαγής στον τρόπο δοκιμής των οχημάτων.
 • Πότε προγραμματίζετε να δημοσιεύσετε όλες τις νέες σας τιμές των εκπομπών του CO2;
  Οι κανονισμοί απαιτούν, την 1η Ιανουαρίου 2019, να εμφανίζονται οι τιμές του CO2 σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP.