ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Légende ci-dessous
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ECO-DESIGN προσέγγισή μας

01_ConceptionΉδη από το στάδιο του σχεδιασμού, οι μηχανικοί μας επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών του αυτοκινήτου στο περιβάλλον, σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του.

Η μείωση των εκπομπών του CO2 αποτελεί βασική απαίτηση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχουμε αναλάβει δράση σε διάφορους τομείς, όπως είναι ο περιορισμός του βάρους, η τεχνολογία των κινητήρων, και η αεροδυναμική. Με ιδιαίτερη έμφαση στις αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις προσαρμοσμένες στην κάθε αγορά, στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε μια δράση για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Τεχνολογίες του μέλλοντος

Οι μηχανικοί μας εργάζονται εντατικά πάνω σε τεχνολογικές λύσεις οι οποίες έχουν στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αυτοκινήτων. Η ανάπτυξη του συστήματος Stop & Start νέας γενιάς από το 2010, οι υβριδικές λύσεις από το 2011, και η παρουσίαση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, θα επιτρέψει στη Citroen να εδραιώσει τη θέση της στον τομέα των οχημάτων με χαμηλές εκπομπές CO2.

Πόροι και ανακύκλωση

Εκτός από τη μείωση της κατανάλωσης, των εκπομπών του CO2, και άλλων ρύπων, η ECO-DESIGN πολιτική μας στοχεύει στη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων, επιλέγοντας προσεκτικά τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων μας. Στόχος μας με την προώθηση ανακύκλωσης, είναι επίσης να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις που έχουν για το περιβάλλον, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ELVs)

Παράδειγμα: C3 Picasso

Από τα 170 kg πολυμερών που περιλαμβάνονται στο νέο C3 Picasso (εκτός από τα ελαστικά), σχεδόν το 11% είναι “”πράσινα “” υλικά. Ο όρος αυτός καλύπτει τρεις διαφορετικούς τύπους του υλικού:
– ανακυκλωμένα υλικά,
– φυσικά υλικά, όπως ξύλο και φυτικές ίνες,
– βιο-υλικών, τα πολυμερή που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές και δεν είναι παράγωγα πετροχημικών ουσιών.

Με αυτό το στόχο, χρησιμοποιούνται για παράδειγμα, φυσικές ίνες για την πίσω εταζέρα, την επένδυση του πορτμπαγκάζ, ή τις ταπετσαρίες των θυρών. Τα ανακυκλωμένα πλαστικά από την αυτοκινητοβιομηχανία, χρησιμεύουν σαν πρώτη ύλη για την κατασκευή λασπωτήρων.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ISO 14001

02_FabricationΌλες μας οι παραγωγικές μονάδες διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του προτύπου ISO 14001. Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη προδιαγραφή για τη διαχείριση και την οργάνωση.

Η διαδικασία πιστοποίησης έχει ξεκινήσει εδώ και δέκα χρόνια και σήμερα βρίσκεται το στάδιο ωριμότητας σε όλα μας τα εργοστάσια, τα οποία από το τέλος του 2007, έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 14001. Το πρότυπο αυτό, που δημιουργήθηκε το 1996, απαιτεί από τους κατασκευαστές να θέτουν σε εφαρμογή μέτρα για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μέτρηση των επιπτώσεων των παραγωγικών διαδικασιών στο περιβάλλον. Πρόκειται επομένως για την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού.

Η παραγωγή αυτοκινήτων περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, όπως η χύτευση, η μηχανική κατεργασία, η μορφοποίηση μετάλλων, η συναρμολόγηση του αμαξώματος, επεξεργασία της επιφάνειας του αμαξώματος, η βαφή και η τελική συναρμολόγηση. Αν και αυτές οι ενέργειες δεν χαρακτηρίζονται σαν διαδικασίες “”υψηλού κινδύνου για το περιβάλλον”” (όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία του 1996, την επονομαζόμενη και οδηγία του Soveso), προκαλούν ωστόσο, μια σειρά περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προσπαθούμε να ελέγξουμε.

1) Βαφεία: από το 1995 έχουμε περιορίσει πάνω από το μισό (ανά όχημα) τις εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που εκλύονται από τους διαλύτες των χρωμάτων.

2) Χυτήρια: με τη χρήση εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας (ψεκαστήρες πλάσματος) και την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου, έχουμε μειώσει σημαντικά τις εκπομπές σκόνης του χυτηρίου.

3) Κατανάλωση νερού: η εξοικονόμηση νερού είναι ένας βασικός στόχος για όλους τους βιομηχανικούς χώρους μας. Η πολιτική αυτή έδωσε τη δυνατότητα από το 1995, να μειώσουμε 2,5 φορές την κατανάλωση νερού ανά όχημα που παράγεται.

4) Το 94% των αποβλήτων ανακυκλώνεται: τα εργοστάσιά μας παράγουν ανά έτος, περίπου 700.000 τόνους αποβλήτων μετάλλου, αυτή η ποσότητα ανακτάται και επαναχρησιμοποιείται από εργοστάσια χάλυβα και χυτήρια. Από τα άλλα απόβλητα, το 82% είναι μέσω άλλων διαδικασιών ανάκτησης. Το συνολικό ποσοστό ανάκτησης είναι 94%

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΣ

03_RéparationΤο δίκτυο Citroën έχει δεσμευθεί να συμβάλλει ενεργά στην περιβαλλοντική πολιτική της μάρκας, μέχρι το τέλος της ζωής ενός οχήματος.

Το δίκτυο Citroën έχει δεσμευτεί σε τρία βασικά κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης
– τη διαλογή, για ανακύκλωση, και την περισυλλογή αυτοκινητιστικών αποβλήτων στο δίκτυο μέσω εγκεκριμένων οργανώσεων,
– συμμόρφωση με τους κανονισμούς, ώστε να διασφαλιστεί ότι το δίκτυο πληροί τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς,
– δυνατότητα ανίχνευσης, ώστε να παρακολουθούνται τα απόβλητα και να εξασφαλισθεί η ορθή ανακύκλωση.

Ευαισθητοποίηση και Ευθύνη

Κατά τη διάρκεια του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2008, η Citroën παρουσίασε το GreenPact. Αυτή η νέα περιβαλλοντική προσέγγιση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το δίκτυο πωλήσεων στη Γαλλία ώστε να ανταποκρίνεται στη διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία, και να διαχειρίζεται καλύτερα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (διαχείριση των αποβλήτων, αποθήκευση χημικών προϊόντων, την ανιχνευσιμότητα εξαρτημάτων τέλους ζωής, κλπ.).
Για το σκοπό αυτό, το GreenPact χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εργαλείων και προωθεί επαφές μεταξύ του δικτύου και άλλων εξειδικευμένων φορέων, (όπως οι οργανώσεις που συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ψυκτικά).

Συλλογή και διαχείριση

Το δίκτυο Citroën έχει θέσει σε εφαρμογή για πάνω από δεκαπέντε χρόνια τώρα, μια δομή για τη συλλογή και την επεξεργασία των αυτοκινήτων τέλους ζωής, χρησιμοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους,.
Η συλλογή και η διαλογή των απορριμμάτων συντήρησης και επισκευής είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις μεθόδους διαχείρισης που έχει θεσπιστεί για τα προϊόντα τέλους ζωής (ELPs) και εφαρμόζεται ήδη στη Γαλλία στο πλαίσιο των ενεργειών του GreenPact.

Απολύμανση

Ο σχεδιασμός του κάθε οχήματος λαμβάνει υπόψη το στάδιο της απορρύπανσης στο τέλος ζωής του, και επιδιώκει να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Για να δώσουμε ένα μόνο παράδειγμα, όλα τα ρεζερβουάρ έχουν ένα σημάδι στο χαμηλότερο σημείο τους, ώστε να ξέρει ο υπεύθυνος της ανακύκλωσης που να τρυπήσει για να αδειάσει τελείως. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται στα αρχικά στάδια μια διαδικασία διάλυσης από τους μηχανικούς της Citroen, για κάθε μέρος που πρέπει να αφαιρεθεί, και αυτό αποτελεί μέρος της διαδικασίας απολύμανσης.