Δείτε το περιεχόμενο
Κατανάλωση και εκπομπές ρύπων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προκειμένου να παρέχει στους πελάτες του καλύτερη ενημέρωση, ο Όμιλος PSA διαθέτει ανεξάρτητους, πιστοποιημένους τρόπους υπολογισμού της πραγματικής κατανάλωσης. Συνεργάζεται με τη ΜΚΟ Transport & Environment (1) και τη France Nature Environnement (2).

Μαζί, έχουν ορίσει ένα πρωτόκολλο για τη μέτρηση της πραγματικής κατανάλωσης, το οποίο έχει εγκριθεί από την εταιρεία πιστοποίησης Bureau Veritas (3).

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υπολογίστε την κατανάλωση του αυτοκινήτου σας, σε πραγματικές συνθήκες χρήσης

CΑυτό το πρωτόκολλο προβλέπει την πραγματική κατανάλωση των οχημάτων που διανύουν μια διαδρομή 92,3 χιλιομέτρων η οποία συνδυάζει οδήγηση σε αστικό, επαρχιακό δίκτυο και σε αυτοκινητόδρομο. Τα οχήματα που δοκιμάζονται, οδηγούνται σε ανοιχτό δρόμο υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, με επιβάτες και αποσκευές. Η χρήση κλιματισμού ή θέρμανσης είναι επίσης υποχρεωτική. Οι διαδρομές που επιλέχθηκαν έχουν κλίσεις που αντιπροσωπεύουν τη χρήση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (4).

 

Με αποτέλεσμα, η Citroën, μια μάρκα του Ομίλου STELLANTIS, να εγγυάται για μια διαδικασία διαφάνειας, έναντι των πελατών της.

 

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

(1) Transport & Environment: Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική ένωση που ειδικεύεται στην εφαρμογή μιας βιώσιμης πολιτικής μεταφορών.

(2) France Nature Environnement: Γαλλική ομοσπονδία ενώσεων προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος

(3) Bureau Veritas: Παγκόσμια εταιρεία επιθεωρήσεων, πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών

(4) Αυτή η εκτίμηση παρέχεται ως οδηγός για ενημερωτικούς και μόνον σκοπούς και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Η εκτίμηση είναι εντελώς διαφορετική από τα επίσημα στοιχεία κατανάλωσης της ΕΕ. Επομένως, δεν έχει γενική εφαρμογή. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα της εκτίμησης, για οποιονδήποτε σκοπό. Το πρωτόκολλο δοκιμής είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου PSA: www.groupe-psa.com.