Δείτε το περιεχόμενο
Développement Durable

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ CITROËN ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ασχολούμαστε με τα ζητήματα του περιβάλλοντος, από το σχεδιασμό μέχρι την ανακύκλωση ενός αυτοκινήτου

Σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του αυτοκινήτου, οι ομάδες της Citroën εργάζονται εντατικά για να περιορίσουν στο ελάχιστο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αυτοκινήτου, παρακολουθώντας την κατανάλωση, τις εκπομπές του CO2 και των ρύπων, κάνοντας προσεκτική χρήση των φυσικών πόρων, βελτιώνοντας τις δυνατότητες ανακύκλωσης, και πολλά άλλα. 

Η Citroën δεσμεύεται για:

  • την ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα από το στάδιο του σχεδιασμού των προϊόντων και των υπηρεσιών της
  • την εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

DESIGN

'Ο φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασμός αφορά τη διασφάλιση της προόδου στη βιώσιμη κινητικότητα, σε βαθμό πολύ παραπάνω απο την απλή συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στη Citroën, αυτό αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο μέρος της έρευνας και της καινοτομίας μας, που αφιερώνεται στην καθαρή τεχνολογία και στα πράσινα υλικά.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η Citroën κατασκευάζει οχήματα χωρίς άνθρακα χρησιμοποιώντας ένα βιομηχανικό εργαλείο που μπορεί να ελέγξει τις επιπτώσεις που έχει, ανταποκρινόμενη σε βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

AFTER-SALES

Για να ενθαρρύνει τα σημεία πώλησης και τα συνεργεία, να λάβουν μέτρα για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, η Citroën εφαρμόζει πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και αποτίμησης απορριμμάτων.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η Citroën εργάζεται σκληρά για να κάνει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία ανακύκλωσής της, σχεδιάζοντας προϊόντα που είναι βιώσιμα από την αρχή. Στόχος είναι επίσης να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται κατά την κατασκευή, χρήση και ανακύκλωση οχημάτων.