Μικρο-υβριδική Τεχνολογία e-HDi

Légende ci-dessous
Μικρο-υβριδική Τεχνολογία e-HDi

Καινούργιες οδηγικές εμπειρίες προσφέρει η μικρο-υβριδική τεχνολογία e-HDi. Διαθέσιμη με τους κινητήρες Diesel HDi, η συγκεκριμένη τεχνολογία ενσωματώνει το 2ης γενιάς σύστημα  Stop & Start, με δυναμό αναστρέψιμης λειτουργίας και σύστημα e-booster που επανεκινεί τον κινητήρα σε μόλις 0.4δλ.
Ο κινητήρας e-HDi συνδυάζει την ευκολία οδήγησης με τον αυξημένο βαθμό σεβασμού προς το περιβάλλον. Η μικρο-υβριδική τεχνολογία e-HDi μετατρέπει σε ηλεκτρική, την κινητική ενέργεια που παράγεται κατά τη φάση της επιβράδυνσης, με αποτέλεσμα σε συνθήκες οδήγησης μέσα στην πόλη, την μείωση κατά 15% της κατανάλωσης και των εκπομπών του CO2.